Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Groefsema B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Groefsema B.V. komen.

Groefsema B.V. 2006. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Groefsema B.V. worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.